Termeni și condiții

Cuprins

1. Cadru general. Drepturi de proprietate
2. Datele și informațiile de pe acest site
3. Donații online
4. Utilizarea donațiilor
5. Susţinerea comisioanelor aferente donațiilor de către donatori
6. Folosirea de cărţi de debit sau credit fără permisiune
7. Link-uri
8. Modificarea acestui site
9. Încălcarea termenilor și condițiilor
10. Renunțarea la servicii
11. Legislaţie aplicabilă şi reglementări
12. Contact

1. Cadru general și drepturi de proprietate

Acest site a fost dezvoltat de ASOCIAȚIA ONEKIND (denumită în continuare Administratorul site-ului) în vederea prezentării organizației și a colectării de donații și sponsorizări pentru îndeplinirea misiunii acesteia. 

Termenii şi condiţiile descriu modul de utilizare a site-ului și a modulului de donații online integrat în acesta. 

Acest şi toate serviciile aferente acestui site sunt deţinute şi administrate de către Administratorul site-ului. Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest document. Dacă nu doriţi să vă supuneţi acestor termeni şi condiţii, trebuie să vă asumaţi faptul că nu veţi putea accesa și ultiliza acest site şi serviciile aferente acestuia.

Aceşti termeni şi condiţii pot suferi modificări pe parcursul perioadei de funcţionare a site-ului, în funcţie de schimbările intervenite în funcţionarea acestuia, în ceea ce priveşte legislaţia aplicabilă sau din orice altă cauză considerată de către noi ca fiind generatoare de modificări. Rămâne în responsabilitatea dumneavoastră să accesaţi şi să verificaţi acest document în momentul în care accesaţi acest site. Ultima versiune a acestui document va defini modul de utilizarea a site-ului de la data publicării până la următoarea modificare.

Întregul conţinut al acestui site este protejat prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe ( denumită în continuare Legea Dreptului de Autor), toate drepturile fiind rezervate.

2. Datele și informațiile de pe acest site

Folosind acest site şi serviciile conexe veţi putea dona pentru proiectele Administratorului site-ului. În acest scop vor fi prelucrate datele dumneavoastra cu caracter personale precum nume, prenume, adresa de e-mail, suma donată.

Protecția datelor dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. Informații detaliate despre politica noastră de securitate a datelor și drepturile dumneavoastră în ce privește prelucrarea de date cu caracter personal precum și informații despre utilizarea cookie-urilor sunt disponibile în secțiunile din site dedicate, la linkurile de mai sus

Răspunderea pentru acurateţea informaţiilor despre organizaţie și proiecte sale aparţine Administratorului site-ului. Acesta trebuie să deţină toate aprobările şi autorizaţiile necesare pentru a-şi desfăşura activitatea conform legislaţie în vigoare, precum şi acordul susținatorilor și donatorilor pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

3. Donații online

Donaţiile primite prin acestui site se fac prin intermediul modulului de donații dezvoltat de Administratorul site-ului, în sistem de plată on-line cu cardul. Acest modul de donații este integrat cu un procesator de plăţi cu care Administratorul site-ului a încheiat un contract în acest sens. Plăţile sunt securizate, conform protocoalelor internaţionale de securitate şi confidenţialitate a datelor. Procesarea datelor de card se face pe o pagină securizată a procesatorului de plăţi. Termenii şi condiţiile utilizării sistemului respectiv de procesare a plăţilor se regăsesc pe respectivul site. 

4. Utilizarea donațiilor

Administratorul site-ului se angajează să utilizeze donațiile primite doar în scopul declarat și să aiba publicate pe site rapoarte anuale care să prezinte modul în care au fost folosite fondurile.

5. Susţinerea comisioanelor aferente donațiilor de către donatori

Modulul de donații online dezvoltat de Administratorul site-ului include în formularul disponibil pe site opțiunea de susținere de către donator a comisioanelor aferente plății efectuate. Dacă donatorul optează, valoarea comisioanelor se va adăuga la suma selectată inițial pentru donație, iar suma de plată se va majora cu valoarea comisioanelor aferente repectivei plați. Dacă donatorul nu optează, suma totală de plată rămâne cea aleasă inițial. 

6. Folosirea de cărţi de debit sau credit fără permisiune

Când o donaţie este făcută prin modulul de donații online disponibil în acest site, aceasta generează o tranzacţie pe cardul dumneavoastră care este finală şi nedisputabilă, în afară situaţie în care este demonstrată folosirea fără acord a unei cărţi de debit sau credit de către o altă persoană decât posesorul de drept. În acest caz, în care a fost folosită fără autorizare cartea dumneavoastră de credit sau debit, ori dacă aceasta a fost furată sau pierdută, trebuie să notificaţi banca dumneavoastră emitentă şi să urmaţi procedura acesteia pentru acest scenariu.

7. Link-uri

Acest site poate conţine link-uri către site-urile organizaţiilor partenere, ale proiectelor acestora, precum şi alte link-uri pe care acestea din urmă le consideră relevante în descrierea activității lor.

Includerea de link-uri către alte site-uri nu implică susţinerea de către Administratorul site-ului a conţinutului şi a opiniilor prezente pe respectivele site-uri.

8. Modificarea acestui site

Administratorul site-ului face eforturi continue pentru a face posibilă folosirea fără întreruperi a acestuia, dar îşi rezervă dreptul de a modifica, suspendă sau întrerupe orice modul al acestuia şi a serviciilor conexe fără preaviz sau anunţare prealabilă în cazul în care acest lucru este considerat necesar, fără a fi obligată să furnizeze vreo motivare pentru acest fapt şi fără a da naştere prin aceasta la posibilitatea de a datora despăgubiri către vreo organizaţie, donator sau orice parte care dovedeşte sau nu un interes pentru eventualele pagube, neplăceri sau beneficii nerealizate cauzate de nefuncţionare. În afara cazurilor în care se menţionează expres în alt sens, toate noile funcţionalităţi introduse în site şi serviciile conexe se vor desfăşura sub aceiaşi termeni şi condiţii din prezentul document.

9. Încălcarea termenilor și condițiilor

În cazul în care dumnevoastră încălcaţi oricare din termeni şi condiţiile din prezentul document, Administratorul site-ului îşi rezervă dreptul de a suspenda temporar sau permanent, fără nici o notificare prealabilă, accesul dumneavoastră la unul sau la toate modulele asociate cu site-ul şi serviciile conexe.

10. Renunțarea la servicii

Puteţi în orice moment să renunţaţi la a folosi acest site şi serviciile conexe. Aceşti termeni şi condiţii vor continua să se aplice pentru toate utilizările site-ului anterioare renunțării la servicii.

11. Legislaţie aplicabilă şi reglementări

Accesul utilizatorilor şi folosirea de către aceştia a acestui site şi a serviciilor conexe sunt guvernate de legislaţia română în vigoare.

Orice plângere sau litigiu determinate sau legate de utilizarea/funcţionarea acestui site, a conţinutului său a materialelor prezentate vor fi guvernate de asemenea de legislaţia română în vigoare şi supuse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente de pe teritoriul României, în cazul în care rezolvarea acestora nu este posibilă pe cale amiabilă.

12. Contact

Pentru orice informaţie legată de funcţionarea acestui site şi a serviciilor conexe, precum şi pentru orice sesizări, reclamaţii, solicitări pe care le puteţi avea în legătură cu aceasta, ne puteţi contacta la datele de contact disponibile pe site AICI.

Ultima actualizare: 02 iunie 2022